Trädfällning utförd av arborister i Lund

23 januari 2022 william eriksson

editorial

En trädfällning måste alltid gå till på ett säkert sätt, oavsett var trädet står, om det är stort eller litet. Träd som fälls utan kontroll kan skada andra träd som man inte tänkt fälla om de faller över dem. Men de kan också falla över kraftledningar, vägar, bilar, djur och människor. Innan man fäller träd måste man därför göra en ordentlig riskanalys. 

Om trädet står ensligt och där det finns gott om plats kan man ofta fälla det i ett enda stycke genom så kallad markfällning. Men träd på en villatomt eller nära vägar och bebyggelse måste tas ner genom sektionsfällning. Då monterar man ner trädet och sågar ner det i flera sektioner som lyfts ner på ett kontrollerat sätt, allt för att inte någon eller något ska skadas av trädet. 

 

trädfällning Lund

 

Olika trädtjänster

Det krävs särskild kunskap för att kunna fälla ett träd på ett säkert sätt. Men man måste även ha rätt utrustning. Vid sektionsfällning av träd kan man i vissa fall behöva använda sig av en skylift eller kranbil. Många arborister har specialutbildning och kan fälla träd genom både sektionsfällning och markfällning. Förutom trädfällning kan de även hjälpa till med stubbfräsning, och att såga det fällda trädet till ved, eller transportera bort det och se till att det tas omhand på rätt sätt. 

Vill man ha hjälp med trädfällning i Lund på sin villatomt kan man använda sig av rut-avdraget då man anlitar en arborist. Men det kan också vara bra att ta in kostnadsförslag från mer än en arborist eftersom priserna kan variera. Innan man kontaktar en arborist ska man helst ha tänkt igenom hur mycket hjälp man vill ha. Är det flera träd som ska fällas brukar arboristen komma på ett kostnadsfritt hembesök för att bedöma arbetets omfattning. Detta görs för att kunna lämna en så korrekt offert som möjligt.

Fler nyheter