Hur du väljer rätt fasadskylt för ditt företag i Malmö

17 oktober 2022 Helen Johansson

editorial

Pryd din butik med en fasadskylt

Hur du väljer en fasadvägg i Malmö för att bygga en fasad i din stad? En fasadskylt är ett av de viktigaste marknadsföringsverktygen för ditt företag. Det är det första som potentiella kunder ser när de passerar förbi din butik eller ditt kontor, så det är viktigt att göra ett gott intryck. Men med så många alternativ tillgängliga, hur väljer du rätt fasadskylt för ditt företag i Malmö?

Från detalj till helhet

Det finns några saker att tänka på när du väljer en fasadskylt
-Din budget
-Storleken och placeringen av din skylt
-Vilken typ av verksamhet du har
-Ditt varumärke

Vi kommer att gå igenom var och en av dessa faktorer mer i detalj nedan:

Budget
Din budget är en viktig faktor när du väljer en fasadskylt. Om du har en begränsad budget måste du kanske kompromissa med storlek eller material. Det är dock viktigt att komma ihåg att en fasadskylt är en investering som kommer att betala sig på lång sikt. En väl utformad och utförd skylt kommer att bidra till att locka nya kunder och öka ditt varumärkeskännedom.

 

image

 

Storlek och placering
Skyltens storlek och placering bör baseras på dina affärsmål. Om du vill dra till dig uppmärksamhet från människor som kör eller går förbi behöver du en större skylt som syns på avstånd. Om du söker ett mer subtilt sätt att marknadsföra ditt företag kan en mindre skylt vara tillräcklig
En annan sak att tänka på är var din skylt ska placeras. Om du har en butiksfasad vill du placera din skylt ovanför dörren eller nära gatan så att den är synlig för potentiella kunder. Om du befinner dig i en kontorsbyggnad kanske du vill placera din skylt nära ingången eller i lobbyn så att folk som passerar genom den kan se den.

Du bör också tänka på eventuella stadsföreskrifter som kan gälla för skyltning. I Malmö till exempel måste alla skyltar godkännas av staden innan de får sättas upp.

Typ av verksamhet
Vilken typ av verksamhet du har påverkar också utformningen av din fasadskylt. En advokatbyrå vill till exempel ha en skylt som förmedlar professionalism och pålitlighet, medan en godisbutik kanske vill ha något som är roligt och festligt. Din skylt bör matcha den övergripande tonen i ditt företag.

Varumärkesprofilering
Din fasadskylt är också ett tillfälle att förstärka ditt varumärke och göra ett gott intryck på potentiella kunder. Du bör använda färger, typsnitt och bilder som överensstämmer med resten av ditt varumärke så att folk lätt kan känna igen ditt företag. Detta bidrar till att skapa ett sammanhängande utseende för ditt företag och gör det lättare för människor att komma ihåg vem du är och vad du gör.

En fasadskylt är ett viktigt marknadsföringsverktyg för alla företag i Malmö. Det finns många faktorer att ta hänsyn till när du väljer en skylt, bland annat budget, storlek, plats, typ av verksamhet och varumärke. Genom att hålla dessa faktorer i åtanke kan du hitta fasadskyltar i Malmö som är perfekt för ditt företag! Tack för att du läste!

Fler nyheter