Markarbeten i Brålanda städar upp

23 augusti 2021 jonas olsson

För inte så förfärligt länge sedan såg man de stora haven, skogarna och marken som ett bra ställe att gömma skräp, avfall och gifter. I Teckomatorp hittades på sjuttiotalet 800 nedgrävda gifttunnor på ett industriområde. Man hade tänkt kortsiktigt och insåg inte konsekvenserna av många nya kemikalier som börjat användas.

I dagens samhälle är vi miljömedvetna och vill lämna så få avtryck efter oss som möjligt. Vi vet nu att gifter och kemikalier som ligger i jorden kan få stora konsekvenser för miljön bland annat genom att förgifta grundvattnet och på det sättet göra människor sjuka.

Det händer ändå att förorenade områden upptäcks där det kanske funnits en färgfabrik eller bensinstation för femtio år sedan. Områdena kan ligga centralt och attraktivt men de kan inte användas eftersom marken är full av diesel, olja eller kemikalier.  

Miljökrav

Moderna miljökrav gör att en markägare måste ta bort allt som kan vara skadligt för människa och miljö. Det finns olika metoder att sanera förorenad mark och det är lite beroende på vilken typ av förorening det är, företag som gör markarbeten i Brålanda gör något åt det som förstörts.

Marker som smutsas ner av petroleumprodukter kan faktiskt renas med en biologisk metod där bakterier hjälper till att bryta ner de skadliga ämnena. Detta kan man göra på plats eller genom att gräva upp och forsla bort jorden. För alla typer av marksanering krävs det ett etablerat företag med rätt resurser som fyller kraven på att alla miljöperspektiv tillgodoses. 

Vid större byggprojekt är det bra att kunna använda sig av ett och samma företag för alla markarbeten. Då är det bra om man också kan få hjälp med marksaneringen som ju faktiskt är förutsättningen för att det över huvud taget ska gå att bygga. Lokala företag som arbetar framgångsrikt med marksanering har resurser att utföra andra typer av markarbeten. 

Fler nyheter