Detta är värt att fundera på inför ett möte med en begravningsbyrå

11 september 2020 Cecilia Olsson

Då en nära anhörig avlidit måste någon ta tag i uppgiften att ordna med begravningen, det görs enklast tillsammans med en begravningsbyrå. Inför ett möte med en begravningsbyrå så finns det några saker som det kan vara bra att fundera över samt eventuellt diskutera med andra nära anhöriga till den avlidne. Utgångspunkten ska alltid vara att ordna en begravning utefter den avlidnas önskemål om det fanns några, annars får det bli utefter eget omdöme

Hur ska det gå till?

Först och främst kan det vara bra att bestämma vilken sorts ceremoni det ska vara; begravning enligt ett trossamfund eller borgerligt. Nästa fråga kan vara om det ska ordnas med jordbegravning eller om kroppen ska kremeras. Oavsett behövs en kista och i de flesta fall även en urna om kroppen ska kremeras. Anledningen till att det behövs en kista trots att kroppen ska kremeras beror på att kremeringen sker med kroppen i kistan och vissa gånger görs det först efter själva begravningen.

Minnessaker, dekoration och kläder

Vissa vill ha med minnessaker som läggs i kistan eller står framme under minnesstunden, det kan till exempel vara ett fotografi eller en personlig ägodel. Det finns även de som vill att den avlidne ska begravas i speciella kläder. Fundera även på om det ska vara någon dekoration i lokalen under minnesstunden samt på kistan under ceremonin. 

Hur ska dödsannonsen se ut?

Det behöver även beslutas om dödsannonsens utformning samt vilken information som ska stå i den. Exempelvis om det är någon speciell klädkod, när och var begravningen äger rum, om det önskas donationer till en speciell fond eller hjälporganisation samt om begravningen ska hållas inom en liten krets av de allra närmaste eller om den ska vara öppen för alla som vill deltaga.

I Malmö finns Davidhalls Begravningsbyrå som har lång erfarenhet av att ordna begravningar och möta människor i sorg. De hjälper till oavsett religion, traditioner och budget.

Fler nyheter