Bergsprängning förutsätts i Stockholm

23 februari 2021 Lily Hansen

Alla platser som har högt stående berggrund behöver också hjälp av bergsprängare för att kunna utföra byggnationer. Även om det är en teknik som är vanligast vid större byggnationer som broar, tunnlar, vägar och höga hus så kan man ibland behöva det för att kunna bygga överhuvudtaget. 

Bergsprängning i Stockholm kan man till och med vara tvungen att göra för att kunna komma fram till sitt hus, på de platser där berget är synligt. Men all typ av bergsprängning är noggrant kontrollerad, och det är nödvändigt för att man inte ska göra åverkan på berg i onödan.

När åtgärd behövs

Den vanligaste anledningen till att man tar bort berg är att man ska kunna bygga bostäder och ta sig fram med fordon. Men ibland är det en förutsättning för att byggnationen ska vara stabil. En villa eller lägre flerfamiljshus kan klara sig med en ytlig grundläggning. Men om man bygger en bro eller ett mycket högt hus så behöver man kunna förankra det i berggrunden. 

De vanliga rörelser som sker i marken kan mindre byggnader tåla. Men större byggnationer kan få allvarliga skador och till och med rasa. En katastrof som förutom stora kostnader kan kosta många människors liv.  

På rätt sätt

Åtgärder som förändrar berggrunden kontrolleras mycket noggrant såväl under planeringsstadiet som precis innan utförandet. Förutom att man ska undvika skador på personal så är det viktigt att få en så liten påverkan på kvarvarande berggrund som möjligt. Blir det sprickor så kan det orsaka en instabilitet som är olycklig för byggnationen. Men det kan också innebära att omkringvarande byggnationer påverkas på ett negativt sätt. 

Man vill inte heller att den mänskliga faktorn ska skapa olyckor så därför är det ett flertal olika instanser som alla beslut och kontroller går igenom innan man slutligen spränger. Det krävs även stor kunskap av personalen som spränger.

Fler nyheter